Την Παρασκευή 3 Μαρτίου και  το Σάββατο  4 Μαρτίου 2012 και από τις9 π.μ.έως τις 15: 00 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς , πραγματοποιήθηκεη β΄ φάση του προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολείων.

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν όλοι οι δάσκαλοι- ες του σχολείου (17) και  η Σχολική Σύμβουλος της 2ηςΕκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Βοιωτίας κ. Ασημίνα Σκόνδρα.

Εισηγητές στο πρόγραμμα επιμόρφωσης ήταν:

 1. Αλεξανδράτος Γεώργιος που εισηγήθηκε το θέμα:

 

«Τα νέα προγράμματα  σπουδών στο πλαίσιο του νέου σχολείου και η πιλοτική εφαρμογή τους στο επιστημονικό πεδίο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

 • Αναφορά στην αναγκαιότητα  εφαρμογής  των νέων προγραμμάτων  σπουδών
 • Φιλοσοφία και βασικές αρχές του νέου προγράμματοςσπουδών για τα Μαθηματικά
 • Δομή του προγράμματος σπουδών  στα Μαθηματικά
 • Θεματικές ενότητες Μαθηματικών
 • Παρουσίαση παραδειγμάτων εφαρμογής από την Πιλοτική Εφαρμογή στον Α’ κύκλο (ποιες εφαρμογές-ποιες δράσεις – ποιες διεργασίες-προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
  -δυσκολίες εκπαιδευτικών και μαθητών-δραστηριότητες και διδακτικές πρακτικές-αξιολόγηση].
 • Παρουσίαση παραδειγμάτων εφαρμογής από την Πιλοτική Εφαρμογή   στον   Β’   κύκλο   (ποιες
  εφαρμογές- ποιες\δράσειςποιεςδιεργασίεςπροσδοκώμενα  μαθησιακάαποτελέσματα  δυσκολίες    εκπαιδευτικών και    μαθητών δραστηριότητες     και διδακτικές    πρακτικές-αξιολόγηση).
  Εργαστήριαανάπτυξης σχεδίων μαθημάτων για πιλοτική εφαρμογή Α’ Κύκλου (προσδοκώμενα
  μαθησιακά αποτελέσματα – σημασία του θέματος – δυσκολίες των μαθητών -
  προτάσεις δραστηριοτήτων και διαχείριση της τάξης -αξιολόγηση μαθήματος).
 • Εργαστήρια ανάπτυξης σχεδίων μαθημάτων για πιλοτική εφαρμογή Β’ Κύκλου (προσδοκώμενα
  μαθησιακά αποτελέσματα – σημασία του θέματος – δυσκολίες των μαθητών -προτάσεις δραστηριοτήτων και διαχείρισητης τάξης -αξιολόγηση μαθήματος).
 • Συζήτηση για τη χρήση χειραπτικού και ψηφιακού υλικού στα σχέδια μαθημάτων εφαρμογής του νέου ΠΣ στον Α’ κύκλο, αξιοποίηση, λειτουργία μέσα στην τάξη, παραδείγματα, αξιολόγηση και προτάσεις.
 • Εργαστήρια ανάπτυξης συνθετικών εργασιών στην εφαρμογή του νέου ΠΣ, αξιοποίηση λειτουργία μέσα στην τάξη, αξιολόγηση και προτάσεις.
 • Παρουσίαση και συζήτηση για τη συστηματοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής:
  οργάνωση προγράμματος, προετοιμασίαδραστηριοτήτων και υλικού.

2.  ΚούσουλαςΦώτης που εισηγήθηκε το θέμα:

«Τα νέα προγράμματα  σπουδών στο πλαίσιο του νέου σχολείου και η πιλοτική εφαρμογή τους στο επιστημονικό πεδίο: ΓΛΩΣΣΑ»

Διδακτικό σενάριο Ε΄/Στ’Δημοτικού: Με ένα ποδήλατο παντού, στην πόλη και αλλού

Τάξη: Ε’ ή Στ’ Δημοτικού Δημιουργός: Άννα Ιορδανίδου  

Γνωστικό αντικείμενο: ΝΕ Γλώσσα 

Προτεινόμενη διάρκεια: Συνολικά 12 ώρες διδασκαλίας σε 6 δίωρα μαθήματα,τα οποία ολοκληρώνονται σε τρεις εβδομάδες

Εισαγωγή

Το θέμα του σεναρίου είναι επίκαιρο και προσφέρει πολλές δυνατότητες αξιοποίησης, με επεξεργασία κειμένων διαθέσιμων στο διαδίκτυο και παραγωγή ανάλογων κειμένων από τους μαθητές. Σχετικά θέματα (προστασία περιβάλλοντος, οικολογική συνείδηση, μέσα μεταφοράς και μετακίνησης) πραγματεύονται τα σχολικά βιβλία:

Γλώσσα Ε’ Δημοτικού: 1ηΕνότητα «Ο φίλος μας το περιβάλλον», 2ηΕνότητα «Η ζωή στην πόλη».

Γλώσσα Στ’ Δημοτικού: 1ηΕνότητα «Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα».

Οι μαθητές στην Ε’ και Στ’ Δημοτικού αναμένεται να είναι εξοικειωμένοι με όλα τα είδη κειμένων και με τα βασικά γραμματικά φαινόμενα, άρα αυτό πουεπιδιώκεται είναι επανάληψη και εμπέδωση.

Στόχοι

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ: Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τα στοιχεία μακροδομής των κειμενικών ειδών του
σεναρίου, καθώς και τα γλωσσικά και τα πληροφοριακά στοιχεία

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Να χειρίζονται οι μαθητές αποτελεσματικά τα στοιχεία μακροδομής των κειμενικών ειδών και τα πληροφοριακά και γλωσσικά στοιχεία. Να προσεγγίζουν με κριτικό τρόπο ζητήματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

ΣΤΑΣΕΙΣ: Να αναπτύξουν οιμαθητές ικανότητες συνεργασίας για την παραγωγή γραπτών κειμένων και για την παρουσίαση τους.

Περιεχόμενο

Κατανόηση και παραγωγή ενημερωτικών-πληροφοριακών και επιχειρηματολογιών κειμένων με τη μορφή ανακοινώσεων, παρουσιάσεων και δημοσιογραφικών ανταποκρίσεων (ρεπορτάζ), καθώς και μεικτών πολυτροπικών (αφίσες). Εξάσκηση στη χρήση της υποτακτικής και της προστακτικής εναλλακτικά με την οριστική σε κείμενα κατευθυντικού λόγου.

Επιλογή και οργάνωση υλικού

Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο και μπορούν να έχουν πρόσβαση οι μαθητές μέσω διαδραστικού πίνακα και/ή εργαστηρίου υπολογιστών.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή:

Διαδραστικός πίνακας, Η/Υ, Εργαστήριο Πληροφορικής.

Πορεία ανάπτυξης σεναρίου

Αφόρμηση μπορεί να γίνει με την ανάγνωση του άρθρου Ποδήλατο ν$ αυτοκινήτου (περιοδικό Ταχυδρόμος, διαθέσιμο: ΤΑ ΝΕΑ Οn-line 12-6-2011), που προσφέρεται για μια πρώτησυζήτηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα της μετακίνησης με ποδήλατο.

Σε πρώτη φάση, που αντιστοιχεί στο πρώτο δίωρο του σεναρίου, οι μαθητές επεξεργάζονται χωρισμένοι σε ομάδες τα κείμενα των ποδηλατών που εκθέτουν τα υπέρ και τα κατά της μετακίνησης με ποδήλατο («Κι είχα τ’ όνειρο μου, το ποδήλατο μου», περιοδικό Ταχυδρόμος, διαθέσιμο: ΤΑ ΝΕΑ Οn-line 12-6-2011, και «Οι ποδηλάτες και τα… μοντέλα τους», περιοδικό Κ της εφημερίδας Η
Καθημερινή
29/5/2011,διαθέσιμο:ttp://kathimerini.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx

Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να παρουσιάσει προφορικά, με συνοπτικό τρόπο, τις απόψεις των ποδηλατών, ώστε να γίνει σύγκριση με τα δεδομένα του άρθρου Ποδήλατο ν$ αυτοκινήτου που
έχει αποτελέσει την αφόρμηση της συζήτησης. Αξιολογείται η ικανότητα των μαθητών να αντλούν πληροφοριακό υλικό, καθώς και η ικανότητα τους να αναδεικνύουν και να σχολιάζουν επιχειρήματα σχετικά με ένα ζήτημα.

Κατά τη δεύτερη φάση, στο επόμενο δίωρο, καταγράφονται τα αποτελέσματα της παρουσίασης με τη μορφή δημοσιογραφικής ανταπόκρισης και με τίτλο που θα επιλέξουν τα παιδιά. Επιλέγετε εικονογραφικό υλικό από το διαδίκτυο για να συνοδεύσει το ρεπορτάζ. Εναλλακτικά, μπορούν να
καταρτίσουν ερωτηματολόγιο για συνέντευξη με βάση τα κείμενα των ποδηλατών που επεξεργάστηκαν. Οι συνεντεύξεις μπορούν να παρουσιαστούν με ανάλογο τρόπο, ως μέρο δημοσιογραφικής έρευνας. Αξιολογείται η ικανότητα των μαθητών να συνθέτουν πολυτροπικά κείμενα βασισμένα σε επιλεγμένο πληροφοριακό και εικονογραφικό υλικό ή, εναλλακτικά, η ικανότητα να κατασκευάζουν ερωτηματολόγιο για συνέντευξη με συγκεκριμένο θέμα.

Η τρίτη φάση (τρίτο δίωρο) περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Αξιολογείται η ικανότητα άντλησης πληροφοριακού υλικού και παρουσίασης σε συγκεκριμένο πλαίσιο επικοινωνίας.

Η τέταρτη φάση (τέταρτο δίωρο) περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικές με το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

Οι μαθητές καλούνται να περιγράψουν προφορικά το γεγονός της 4ης ΠανελλαδικήΠοδηλατοπορείας στην Αθήνα βασιζόμενοι στο κείμενο και στην εικόνα που το συνοδεύει, καθώς και σε σχετικό πληροφοριακό υλικό από το διαδίκτυο. Προφανώς και παρέχεται η δυνατότητα αναφοράς σε ποδηλατοπορείες άλλων πόλεων. Αντικείμενο ιδιαίτερης συζήτησης, με στόχο την ανάδειξη
επιχειρημάτων, μπορεί να είναι η παράγραφος
«Κάθε χρόνο … ανθρώπινες πόλεις». Ως λεξιλογική άσκηση προτείνεται η ανεύρεση της ετυμολογίας της λέξης ποδήλατο και η ανεύρεση λέξεων
που την περιέχουν ως πρώτο συνθετικό. Αντικείμενο σχολιασμού ενδείκνυται να αποτελέσει η ορθογραφία της κατάληξης στη λέξη
ποδηλατοπορεία (με τη βοήθεια της σχολικής Γραμματικής και λεξικών).

Η πέμπτη φάση (πέμπτο δίωρο) περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικές με το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
(αφίσα)

Οι μαθητές καλούνται να βρουν στο διαδίκτυο αφίσες, προσκλήσεις και ανακοινώσεις που να αναφέρονται στο ίδιο γεγονός σε πόλεις όλης της Ελλάδας. Χωρισμένοι σε ομάδες, αναλαμβάνουν να
σχεδιάσουν δικές τους αφίσες με ανάλογο περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας ρήματα σε υποτακτική (όπως
Να σώσουμε την πόλη!) ή προστακτική (Σώστε την πόλη!). Αξιολογείται η ικανότητα κατανόησης και παραγωγής πολυτροπικού κειμένου.

Η έκτη φάση (έκτο δίωρο) περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικές με το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4. Οι μαθητές επεξεργάζονται κείμενο που καλεί σε ποδηλατοπορεία για την προστασία της λίμνης Κάρλας (νομός Μαγνησίας). Εντοπίζουν κατά πρώτον τα εξής στοιχεία: ποιος απευθύνει την πρόσκληση, σε ποιον την απευθύνει, πού, πότε και για ποιο σκοπό. Κατά δεύτερον, εντοπίζουν τις εγκλίσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί στο κείμενο στα σημεία όπου δίνονται οδηγίες στο κοινό (Οι  ποδηλάτες θα ακολουθήσουν, Από εκεί όλοι μαζί θα καταλήξουμε, Φυσικά μπορείτε να μετακινηθείτε, Πάρτε την οικογένεια σας και τα ποδήλατα σας, Με την ποδηλατοπορεία μας να πούμε όχι στη ρύπανση κτλ.) και σχολιάζουν τη λειτουργία τους, π.χ. τη διαφορά ανάμεσα στη διατύπωση Πάρτε την οικογένεια σας και Παίρνουμε την οικογένεια μας ή ανάμεσα στη διατύπωση Με την ποδηλατοπορεία μας να πούμε όχι στη ρύπανση και στη διατύπωση Με την ποδηλατοπορεία πείτε όχι στη ρύπανση.
Οι μαθητές καλούνται να μετασχηματίσουν το κείμενο της πρόσκλησης σε αφίσα (βασιζόμενοι και στη δραστηριότητα της προηγούμενης φάσης).

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

 Χωριστείτε σε ομάδες και μοιραστείτε τις εξής δραστηριότητες:

Βρείτε στο διαδίκτυο πληροφορίες για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και για τους τρόπους με τους οποίους γιορτάζεται σε διάφορες χώρες.

Βρείτε στο διαδίκτυο πληροφορίες για τη συγκεκριμένη ποδηλατοπορεία.

3.  Κρόκου Ζωή που εισηγήθηκε το θέμα:

 

«Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία  της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό»

 

 

Categories: Projects

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να γράψετε το σχόλιό σας θα πρέπει να συμπληρώσετε σωστά την πρόσθεση... :-)

What is 5 + 13 ?
Please leave these two fields as-is:

Προτεινόμενοι Ιστότοποι

 • Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
 • Comenius:PTT-Go!
 • Η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας
 • Ψηφιακό Σχολείο
Website is Protected By Using The WP Site Protector Free Plugin From ExattoSoft.com