Το σχολέιο μας κτίστηκε το 1988 (ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ 289/Α/1-10-7197) και άρχισε να λειτουργεί το διδακτικό έτος 1990-1991 ως 12/θέσιο. Επίσης λειτουργεί και ειδική τάξη (ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ 197/Α/8-9-1989). Το 2010 εντάσσεται στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ – ΦΕΚ 1048 /Β/12-6-2010) και το 2011 με την Υπουργική απόφαση 97911/Γ1/31-8-2011 εντάσσεται στα σχολεία με πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών.

 


Προτεινόμενοι Ιστότοποι

  • Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  • ΚΑ2 Erasmus+ «Active Schools»
  • Η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας
  • Ψηφιακό Σχολείο
Website is Protected By Using The WP Site Protector Free Plugin From ExattoSoft.com