Δραστηριότητα :«Το Υλικό Του Υπολογιστή»

Αναλύοντας τον υπολογιστή στα συστατικά του μέρη (μονάδες εισόδου, μονάδες εξόδου, μονάδα επεξεργασίας), ανακαλύπτω, μαθαίνω, δημιουργώ, εργάζομαι ομαδικά.

Περιγραφή

Τα μέρη κάθε υπολογιστή μπορούν να αναλυθούν σε τρεις κατηγορίες :

 • τις μονάδες εισόδου
 • την κεντρική μονάδα επεξεργασίας
 • τις μονάδες εξόδου

Η δραστηριότητα, έχει ως στόχο την ¨εξερεύνηση¨ κάθε μιας κατηγορίας από μια τάξη της ΣΤ  Δημοτικού. Έτσι τα παιδιά κάθε τάξης θα ψάξουν για πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με το ποια μηχανήματα του υπολογιστή ανήκουν στην αντίστοιχη κατηγορία που έχουν επιλέξει.  Το αποτέλεσμα της δραστηριότητας θα είναι η δημιουργία μιας «βιβλιοθήκης του υπολογιστή», η οποία θα περιέχει μηχανήματα από κάθε μια κατηγορία.

 

Στόχοι

 • να ψάχνουν για πληροφορίες στο διαδίκτυο (χρήση λεξικού, εγκυκλοπαίδειας, περιοδικά κ ιστολόγια τεχνολογίας)
 • να κατηγοριοποιούν και να αποθηκεύουν τις πληροφορίες που βρίσκουν
 • να ανακαλύψουν πρακτικά τη λειτουργία και χρήση καθενός εξαρτήματος του υπολογιστή
 • να συνεργάζονται ομαδικά (και διατμηματικά) για την επίτευξη ενός κοινού αποτελέσματος
 • να παρουσιάζουν το αποτέλεσμά τους με την βοήθεια προγραμμάτων (όπως το Word,  το PowerPoint, η ζωγραφική κτλ)

Για να δείτε περιληπτικά την συνολική δραστηριότητα πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο: ST_Project

Categories: Computer_lab

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να γράψετε το σχόλιό σας θα πρέπει να συμπληρώσετε σωστά την πρόσθεση... :-)

What is 6 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:

Προτεινόμενοι Ιστότοποι

 • Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
 • ΚΑ2 Erasmus+ «Active Schools»
 • Η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας
 • Ψηφιακό Σχολείο
Website is Protected By Using The WP Site Protector Free Plugin From ExattoSoft.com