21
Νοε

KA2 Erasmus+ INDIe

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ΚΑ2 Indie πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση στο πολυτεχνείο της Καρθαγένης. Εκπαιδευτικοί του σχολείου μας ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις και εκπαιδεύτηκαν στη συγγραφή ενοτήτων που θα ανεβάσουν στην διαδικτυακή  πλατφόρμα  Indie και στη δημιουργία διαδραστικών βίντεο προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εκάστοτε τάξης. Ακολούθησε συνάντηση-συζήτηση των εταίρων για τα επόμενα βήματα που θα γίνουν για την ομαλή συνέχιση του προγράμματος.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να γράψετε το σχόλιό σας θα πρέπει να συμπληρώσετε σωστά την πρόσθεση... :-)

What is 14 + 12 ?
Please leave these two fields as-is:

Προτεινόμενοι Ιστότοποι

  • Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  • ΚΑ2 Erasmus+ «Active Schools»
  • Η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας
  • Ψηφιακό Σχολείο
Website is Protected By Using The WP Site Protector Free Plugin From ExattoSoft.com