Την Παρασκευή 10 Μαρτίου ο εκπαιδευτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός Φωτόγραμμα, που δημιουργεί καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα διαδραστικού κινηματογράφου ,βρέθηκε στο σχολείο μας. Παρουσίασε 3 προγράμματα για όλες τις τάξεις του σχολείου μας. Η Α και Β τάξη παρακολούθησαν  το »Μαθαίνω κι αγαπώ τον άνθρωπο» ,  η Γ και Δ τάξη το » Άγρια ζώα της Ελλάδος» και η Ε και ΣΤ το »Νικάμε τη βία και το σχολικό εκφοβισμό».

Τα παιδιά κλήθηκαν να συμμετάσχουν και να κάνουν επιλογές σε μια διαδικασία απαλλαγμένη από το άγχος της αξιολόγησης αλλά γεμάτη συνεργατικότητα, διασκέδαση και μάθηση με νέους όρους. Λειτουργώντας διαδραστικά με πολυδιάστατο τρόπο επιτυγχάνεται η βιωματική μάθηση. Δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε παιδί να καλλιεργήσει την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές του και ταυτόχρονα τονώθηκε  το ενδιαφέρον του για γνώση με εναλλακτικό τρόπο..

Categories: Projects

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να γράψετε το σχόλιό σας θα πρέπει να συμπληρώσετε σωστά την πρόσθεση... :-)

What is 5 + 12 ?
Please leave these two fields as-is:

Προτεινόμενοι Ιστότοποι

  • Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  • Comenius:PTT-Go!
  • Η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας
  • Ψηφιακό Σχολείο
Website is Protected By Using The WP Site Protector Free Plugin From ExattoSoft.com