Η 3η Δεκεμβρίου έχει ορισθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Στην προσπάθεια της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των μαθητών ΑμεΑ καθώς και της ευαισθητοποίησης του μαθητικού συνόλου απέναντι  στην αναπηρία και τη διαφορετικότητα, το Σχολείο μας  πραγματοποίησε βιωματικές δράσεις και παιχνίδια . Τα παιδιά ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες που τα έφεραν κοντά στον κόσμο και τις ιδιαιτερότητες των ΑμεΑ.(ζωγραφική με το στόμα , χειλεανάγνωση, δράσεις για την τύφλωση, κώφωση  κ.ά. )

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να γράψετε το σχόλιό σας θα πρέπει να συμπληρώσετε σωστά την πρόσθεση... :-)

What is 10 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:

Προτεινόμενοι Ιστότοποι

  • Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  • ΚΑ2 Erasmus+ «Active Schools»
  • Η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας
  • Ψηφιακό Σχολείο
Website is Protected By Using The WP Site Protector Free Plugin From ExattoSoft.com