Β2  Καναβάρη  Ευσταθία

Ε1  Μάντζαρης  Δημήτρης

 

Την Τρίτη 27-9-2016 παραβρέθηκαν στο σχολείο μας αντιπροσωπείες των σχολείων με τα οποία συνεργαζόμαστε από την Ουαλία και την Ισπανία. Οι μαθητές μας παρουσίασαν δράσεις σχετικές με την ευρωπαϊκή μέρα γλωσσών καθώς σε συνεργασία με τους δασκάλους τους είχαν συμπεριλάβει στο πρόγραμμά τους στοιχεία από τις γλώσσες και τον πολιτισμό των δύο εταίρων.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να γράψετε το σχόλιό σας θα πρέπει να συμπληρώσετε σωστά την πρόσθεση... :-)

What is 5 + 4 ?
Please leave these two fields as-is:

Προτεινόμενοι Ιστότοποι

  • Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  • Comenius:PTT-Go!
  • Η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας
  • Ψηφιακό Σχολείο
Website is Protected By Using The WP Site Protector Free Plugin From ExattoSoft.com